بهار اشعار

خیال عشق تو در باورم بود

 

                                   نگاه آبی ات بال و پرم بود

 

هوای خاطرت مثل همیشه

 

                                     بهار جانفزای دفترم بود

 

به عشق آسمان، مهتاب آمد

 

                                    نگاه آبی اش در آب آمد

 

چه شد دریای لبریز از هیاهو

 

                          به زیر سقف شب، بی تاب آمد

 

غروب چشمت پر ستاره

 

                                 نگاه آبی ات بی استعاره

 

چنین در لحظه هایم ریشه کردی

 

                   که یاد و خاطرت عمری دوباره ست

  

????? ??? ?? چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393???? 16:18 ???? سهیلا|

خون چکد از ديده ام در وعده گاه

                                آه جانسـوزم رســد تا آسمـان

ريشـه دارد در تمــام هستی ام

                                عشق باشـد تا ابــد با من روان

می سرايم قصه ام را در هر سحـر

                                  تا بمانـد داستــانم جــاودان

بشنويد ای عاشقـان اين قصـه را

                               رفته اين قصه، کـران تا بی کـران

بی دلان جويــای اســرار منند

                                سِـر من هرگـز نگنجد در بيـان

بال و پر سـوزد در اين ره تا ابـد

                                 سوی جـانان می روم دامن کشان

    

????? ??? ?? شنبه بیست و ششم اسفند 1391???? 17:12 ???? سهیلا|

مرو بمان که دلم تنگ مي شود بي تو

                                      نگاه پنجره بي رنگ می شود بي تو

شبي که خلوت من از حضور تو خاليست

                              صداي شب چه بد آهنگ می شود بي تو

تمام فاصله ها با تو مي شود نزدیک

                                    همیشه فاصله فرسنگ مي شود بي تو

نگاه سنگي من با تو نرم تر از آب

                                     نگاه آب ولي سنگ مي شود بي تو

کنار وسعت شب يک ستاره زيبا نيست

                                   براي من که دلم تنگ مي شود بي تو

                        

????? ??? ?? شنبه بیست و نهم مهر 1391???? 23:35 ???? سهیلا|

 

ساده ترين شعرهايم را تقديمت ميکنم که صادقانه ترينند و عاشقانه ترين شعرهای ساده ام را نثارت می کنم چون در زلال ترين و صميمی ترين لحظه هايم متولد می شوند.

در شعرهای ساده ام خبری از کنايه و استعاره و ايهام نيست شعرهای ساده ام صريح و مهربانند، مثل تو.

شعرهای ساده ام شبيه خود من وشبيه خود تواند.شعرهای ساده ام عاشقند

  

 

ساده دل

می توان با يک گليم کهنه هم

        زندگی را ساده کرد

می توان آبی تر از دریاچه ها

             می توان روشنتر از آينه بود

کاش دل عاشق تر از پروانه بود

      می پريد از روی دشت

          می رسيد در باغ عشق

               می توان با هيچ ساخت

                    می توان صدبار هم

با دلی سرشار از مهر و وفا

عشق را

      در کمال سادگی

 

             به جهان تقديم کرد

????? ??? ?? پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391???? 23:27 ???? سهیلا|

با تو ای دوست ، نشستن زیباست

                                     دیده بر روی تو بستن زیباست

با تو ای مالک رویایی من

                                        دوستی را نشکستن زیباست

گر پسندی تو به دامت ما را

                                        از چنین دام نجستن زیباست

داشتن مهر تو، تنها کافیست

                                دست و دل از همه شستن زیباست

به همه جاه و جلالت سوگند

                                     از دل خاک تو رستن زیباست

یوسفا عهد فقط بستن نیست

                                     عهد بستن، نشکستن زیباست

????? ??? ?? چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391???? 16:15 ???? سهیلا|

تو گفتی، ساز شو، دل ساز تو شد

                                    به آسانی دلم دمساز تو شد

ربودی دين و دل را هر دو يکجا

                                  که کافر پيشه، هم آواز تو شد

تو گفتی گل، زمستان گل در آمد

                                که بهتر، از  بهاران گل  در آمد

چه کردی در کوير خشک دل ها

                             که بی يک قطره باران گل در آمد

تو گفتی غم سر آيد، غم سر آمد

                                      سر هر برگ غم شبنم برآمد

به صحرای دل خشک کويری

                                   هـــــــــــــــــــــزاران بوته مـــــــــــــــــريم در آمد

 

????? ??? ?? چهارشنبه هفدهم اسفند 1390???? 22:41 ???? سهیلا|

آسمان قفسم وسعت پرواز ندارد

                               خانه ام هيچ کجا پنجره ای باز ندارد

سينه ا م سوخت، ز سوز نفسم آه خدايا

                              سينه ی سوخته ی من دگر آواز ندارد

می و ساقی و غزال و غزل آيد به چه کارم

                             چون دل غمزده را از غم دل باز ندارد

غرقه در بحر ، پی ساحل او بوده ام افسوس

                             دست فرياد رسی قدرت اعجاز ندارد

در پی منزل وصلش دل ما را گذر افتاد

                           به مسيری که سرانجام و سر آغاز ندارد

رازها گفته ام از دل به مه ام ليک چنين است

                       که مه ام در دل خود حرمت آن راز ندارد

 

          

????? ??? ?? سه شنبه هجدهم بهمن 1390???? 16:6 ???? سهیلا|

امروز جمعه است

با سبدی از ياس در راهت می نشينم

            گلبرگ های آن را فرش راهت می کنم

                                      تو مهمان عطر ياس ها هستی

خبر آمدنت باغ را معطر می سازد

          باغی از ياس نثارت می کنم

انتظار هم بوی ياس گرفته است

                     امروز جمعه است

                                          به ديدار ياس ها بيا

????? ??? ?? جمعه بیستم آبان 1390???? 18:22 ???? سهیلا|

 

زمـاني كه عشق از دري بگذرد

                                زجايي دگـر عقـل بيرون رَوَد

اگـر عـاقلي عشق را دور كن

                               هوس را به دست خِـرد گوركن

همه عاشقان مست و ديـوانه اند

                                 هميشه به دنبــال افسـانه اند

اگر عقل گفتت كـه سرمايه ساز

                                هوس گويدت پــاك آن را بباز

به اين علت از عشق بــايد بُريد

                              كه از آن به جز غــم نيايد پديد

 

               

 

به قول حافظ:

عقل مي گفت که دل مسکن و ماواي من است

عشق خنديد که يا جای تو يا جای من است

????? ??? ?? سه شنبه هشتم شهریور 1390???? 22:23 ???? سهیلا|

هوای ميکده دارد دل پريشانم

بيار باده که مشتاق روی جانانم

کجا برم غم خود، با کی راز دل گويم

که من هزار جدا مانده از گلستانم

اگر نه باده و مستی برد ز دل غم را

بسوزد از شرر غم کرانه جانم

کوير تشنه ی دل را، تو شوق بارانی

تو چون شراب بقا، من به مرگ می مانم

منم انيس غم و مونس پريشانی

نهاده اند ز اندوه و درد بنيانم

گذشت عمر من و طی نشد حديث غمت

غم است اول کارم، غم است پايان کارم

????? ??? ?? شنبه پانزدهم مرداد 1390???? 13:46 ???? سهیلا|


????? ?????
» نگاه آبی
» سوی جانان
» بی تو همسرم
» شاعر
» عهد بستن
» گل های کويری
» سوز نفس
» انتظار
» عشق و هوس
» هوای میکده

Design By : Pichak